FÖRETAGET

I över 25 år har Frohe Group tillverkat formsprutade plastdetaljer och monterade enheter av högsta kvalitet för användning inom en rad olika industrier som MedTech/medicinteknik, lantbruk/mejeri, vitvaror och fordon. Innovativa produktionsteknologier samt tillverkning och montering i renrum gör det möjligt för oss att leverera överlägsen design, funktionalitet och kvalitet med hög kostnadseffektivitet.

 

Olika branscher har ofta samma önskemål och krav när det gäller validering och spårbarhet. Både stora och små företag anlitar Frohe Groups tjänster. Vad alla våra kunder har mer gemensamt än någonting annat är en viss komplexitet i sina projekt. Vi välkomnar utmaningar och tror på att fortsätta växa i samma takt som våra kunders behov.

 

Genom att erbjuda våra tjänster hela vägen från koncept till färdigställda levererbara produkter är vi en långsiktig och beroende leverantör. Vårt mål är att hjälpa Frohe Groups kunder med högkvalitativa helhetslösningar.

 

POLICYS

Hos Frohe Group är det viktigt att våra anställda känner sig trygga och säkra på sin arbetsplats. Därför har vi utvecklat ett antal policyer som tydligt beskriver våra värden vilka fungerar som ett konkret stöd i vårt dagliga arbete.

 

Till exempel: Vårt mål med arbetsmiljöpolicyn är att anställda ska utsättas för minimal skaderisk samt främja hälsa och välbefinnande. Vi tror att detta leder till en effektivare organisation och bättre kvalitet.

 

Vi har en jämställdhetspolicy som hjälper oss att bekämpa strukturella ojämlikheter och säkerställa att alla har samma möjlighet till professionell utveckling. Vi har också en policy för att förhindra trakasserier på arbetsplatsen som ger riktlinjer för hur man ska agera mot olämpligt beteende på arbetsplatsen. Det täcker också drogerelaterade frågor.

 

Vår miljöpolicy fungerar som en vägledning för oss i våra ansträngningar att bidra till en säker och hållbar framtid utan skadliga föroreningar.

 

Vänligen kontakta oss om du vill veta mer om hur vi arbetar för att skapa en bra arbetsmiljö för våra anställda.